O firmie

 

Oddział terenowy nr 1 Wschowa                            Oddział terenowy nr 2 Święciechowa             Oddział terenowy nr 3 Rydzyna

 

67-400 Wschowa                                                     64-115 Święciechowa                                       64-130 Rydzyna

ul. Nowopolna 5                                                        ul. Krzycka 20                                                   ul. Rynek 1

tel. 065 540 13 05                                                     tel/fax 065 5 330 335                                         tel/fax 065 538 86 05

 


 

 

KOMUNIKAT NR 41

 

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W NOWEJ SOLI

Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

 

POCHODZĄCEJ Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W PRZYCZYNIE GÓRNEJ ZAOPATRUJĄCEGO NASTĘPUJĄCE MIEJSCOWOŚCI : PRZYCZYNA GÓRNA, TYLEWICE, ŁYSINY, NOWA WIEŚ I BUCZYNA

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli na podstawie sprawozdzania z badań próbek wody pobranych w dniu 2 października 2018 r. w stacji uzdatniania wody i punkcie monitoringowym zlokalizowanym na sieci wodociągu publicznego w Przyczynie Górnej, stwierdził przydatność wody do spożycia w/w wodociągu.

 

 

Woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wmagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294)