ENERGIA ELEKTRYCZNA 2019/2020

Ogłoszenie nr 510211545-N-2019 z dnia 04-10-2019 r.

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.: Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy