Komunikat Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.

Zarząd Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną biuro we Wschowie oraz Oddziały Terenowe we Wschowie, Święciechowie i Rydzynie wstrzymują przyjmowanie interesantów do odwołania .Wszelkie sprawy należy załatwiać przez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną pod wskazane poniżej adresy :

Biuro obsługi we Wschowie ul. Nowopolna 5

Tel. 65 540 13 04

m.gwadera@zuw.wschowa.com.pl

m.strzabala@zuw.wschowa.com.pl

Oddział Terenowy Wschowa

Kierownik : Tel kom. 601541535

a.stankowiak@zuw.wschowa.com.pl

Oddział Terenowy Święciechowa

Tel. 65 533 03 35

Kierownik: Tel kom. 601541558

k.kolodziejczyk@zuw.wschowa.com.pl

Oddział Terenowy Rydzyna

Tel. 65 5388 605

Kierownik: Tel kom.  603687977

k.brzeskot@zuw.wschowa.com.pl

W sytuacjach koniecznego osobistego kontaktu należy uzgodnić spotkania telefonicznie.

Z poważaniem:
Prezes Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.

Grzegorz Brzeskot