Oddział terenowy nr 2 Święciechowa

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. informuje odbiorców wody o możliwości pogorszenia jakości wody i obniżeniu ciśnienia w dniach od 16-22.09.2021r.