radziej

Ogłoszenie SPRZEDAŻ SAMOCHÓD CIĘŻAROWY VW

ZAKŁAD  USŁUG  WODNYCH  WE WSCHOWIE Sp. z o.o.

Ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa

OGŁASZA SPRZEDAŻ

PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY JEST

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY VOLKSWAGEN  LT 35

ROK BUDOWY  1998.   FWS 73EA Przebieg 444 250 km ,poj skok. 2498 cm3. 6 osób.

Przegląd był  ważny do 14-01-2020

CENA  BRUTTO   10 000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych )

Samochód  znajduje się we Wschowie ul. Nowopolna 5

Oferty składać w sekretariacie firmy lub na e-mail h.przybycien@zuw.wschowa.com.pl

Do dnia 29-01-2020  godz. 10:00

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

Kontakt  Tel. 607 080 628


PRZYŁĄCZA WOD-KAN

Zestawienie wymaganych dokumentów do podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i podpisania umowy o dostawę wody i odbiór ścieków.

 

1.Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan.
2.Wypełniony wniosek wraz z aktualną mapką poglądową z zasięgiem istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dostarczyć do ZUW we Wschowie Sp. z o.o. Po otrzymaniu Zapewnienia dostawy wody oraz Umowy o przyłączenie wraz z warunkami technicznymi można przystąpić do wykonania projektu technicznego przyłącza.
Uzgodniony przez ZUW Wschowa projekt przyłącza jest podstawą zgłoszenia do ZUW terminu rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego. Zakończenie robót dokumentowane jest protokołem odbioru końcowego oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej. Ostatnim etapem jest wypełnienie Wniosku o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę oraz podpisanie rzeczowej umowy.
Dokumenty wymagane przy podpisaniu Umowy o dostawę wody:
1. Dowód opłaty za wydane warunków technicznych przyłącza.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.
3. Wniosek o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odbiór ścieków.

Wniosek o zawarcie umowy