OGŁOSZENIA

ODBIORCY WODY Z WODOCIĄGU RYDZYNA…

Do mieszkańców miejscowości : Rydzyna, Dąbcze, Nowa Wieś, Tworzanki, Tworzanice, Przybin, Maruszewo

Zakład Usług Wodnych we Wschowie zawiadamia że, nastąpi przerwa w dostawie wody:

    od godziny 23.00 dnia 04.07.2019r.

    do godziny 02.00 dnia 05.07.2019r.

    ( noc z czwartku na piątek )

z powodu prac remontowych na stacji wodociągowej w Dąbczu . Za powyższe utrudnienia przepraszamy, na czas przerwy proszę zaopatrzyć się w wodę.

W okresie do 2 dni po zakończeniu prac może nastąpić pogorszenie jakości wody.
Telefon kontaktowy  665 661 048

ODBIORCY WODY Z WODOCIĄGU TRZEBANIA…


Dotyczy ulic w miejscowości Osieczna:
Fiołkowa, Różana, Konwaliowa, Wrzosowa, Lawendowa, Tulipanowa, Liliowa, Kopernika, Miejska Droga, „Letnisko górka” oraz w miejscowości Wojnowice: ul. Chabrowa

Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą i wykorzystanie jej tylko do celów socjalno-bytowych.
Panująca susza i upały zwiększyły zapotrzebowanie na wodę, a podlewanie ogródków czy napełnianie basenów drastycznie zmniejsza zapasy wody
powodując spadek ciśnienia w sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zrozumienie sytuacji

KOMUNIKAT NR 18 dotyczy miejscowości Kandlewo …

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2019 r

W sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia

Z wodociągu publicznego w Kandlewie (gm. Wschowa, pow. Wschowski)

zaopatrującego miejscowości: Kandlewo, Kowalewo, Konradowo  Jędrzychowic

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranych w dniu 17 czerwca 2019 r. w stacji uzdatniania wody oraz w punkcie zlokalizowanym na sieci wodociągu publicznego w Kandlewie stwierdził przydatność wody do spożycia z w/w wodociągu.

bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) z uwagi na obecność po jedynych bakterii grupy coli.

Woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania okreśłone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)