OGŁOSZENIA

Uwaga mieszkańcy miejscowości:Pomykowo, Moraczewo:

OGŁOSZENIE

Do mieszkańców miejscowości :

Pomykowo, Moraczewo

               – prawa strona od nr 48 w stronę Pomykowa

               – lewa strona od nr 13 w stronę  Pomykowa

Zakład Usług Wodnych we Wschowie zawiadamia że,  w dniu  23 listopada   2020r. w godzinach od 08.00 do 18.00  nastąpi przerwa w dostawie wody z powodu prowadzenia prac na tranzytowej sieci wodociągowej w Moraczewie.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy, na czas przerwy proszę zaopatrzyć się w wodę.

W okresie do 2 dni po zakończeniu prac może nastąpić pogorszenie jakości wody.

Telefon kontaktowy  663 747 843

Uwaga, zmiana prawa dotyczącego budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

Dnia 19.09.2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zmieniają się przepisy regulujące sposoby wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

Nowelizacja wprowadza nowy art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 29a ustawy Prawo budowlane.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. we Wschowie opracowuje wzory druków ułatwiające inwestorom składanie wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji. Do tego czasu można składać wnioski zgodne z art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 29a ustawy Prawo budowlane.

Komunikat Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.

Zarząd Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną biuro we Wschowie oraz Oddziały Terenowe we Wschowie, Święciechowie i Rydzynie wstrzymują przyjmowanie interesantów do odwołania .Wszelkie sprawy należy załatwiać przez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną pod wskazane poniżej adresy :

Biuro obsługi we Wschowie ul. Nowopolna 5

Tel. 65 540 13 04

m.gwadera@zuw.wschowa.com.pl

m.strzabala@zuw.wschowa.com.pl

Oddział Terenowy Wschowa

Kierownik : Tel kom. 601541535

a.stankowiak@zuw.wschowa.com.pl

Oddział Terenowy Święciechowa

Tel. 65 533 03 35

Kierownik: Tel kom. 601541558

k.kolodziejczyk@zuw.wschowa.com.pl

Oddział Terenowy Rydzyna

Tel. 65 5388 605

Kierownik: Tel kom.  603687977

k.brzeskot@zuw.wschowa.com.pl

W sytuacjach koniecznego osobistego kontaktu należy uzgodnić spotkania telefonicznie.

Z poważaniem:
Prezes Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.

Grzegorz Brzeskot