PRZETARGI

ENERGIA ELEKTRYCZNA 2021

Ogłoszenie nr 565243-N-2020 z dnia 2020-07-27 r.

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.„Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy