Ogłoszenie dla Do mieszkańców miejscowości: Rogaczewo Małe, Rogaczewo Wielkie, Łuszkowo, Zbęchy I, Zbęchy Pole, Mościczki, Cichowo, Bieżyń, Łagowo, Kopaszewo, Jerka, Gierłachowo, Bielewo, Nowy Dwór, Krzywiń.

KOMUNIKAT  !!!

              

                                                      

Do mieszkańców miejscowości:

 Rogaczewo Małe, Rogaczewo Wielkie, Łuszkowo, Zbęchy I, Zbęchy Pole, Mościczki, Cichowo, Bieżyń, Łagowo, Kopaszewo, Jerka, Gierłachowo, Bielewo, Nowy Dwór, Krzywiń.  

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kościanie wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rogaczewo Małe do dnia 30-09-2021 r.. w związku z przekroczeniami zawartości żelaza i manganu.

Stwierdzone przekroczenia żelazu i manganu nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody.