Uwaga! W przypadku braku planowanych wyłączeń wody informujemy, że mogą wystapić nieprzewidziane przerwy w dostawie wody wynikające z przyczyn od nas niezależnych. Jeśli zaoberwowałaś/eś nagły spadek ciśnienia lub brak wody w domu, który utrzymuje się przez co najmniej dwie godziny, sprawdź komunikaty odnośnie aktualnych awarii. W przypadku braku komunikatu, zgłoś awarię kontaktując się na numer telefonu podany w zgłoś awarię. Pamiętaj aby podać: Imię i nazwisko, dokładny adres nr. kontaktowy oraz krótki opis awarii.

Planowane wyłączenia wody

21.12.2021r. 

 Ogłoszenie

Dla mieszkańców miejscowości;

Rogaczewo Wielkie, Rogaczewo Małe, Zbęchy I, Zbęchy Pole, Cichowo, Łagowo, Łuszkowo

Nowy Dwór, Bieżyń, Kopaszewo, Mościszki, Jerka Krzywiń, Gierłachowo.