Detaliczne dostawy paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. w roku kalendarzowym 2022

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. informuje o wyniku postepowania:

"Detaliczne  dostawy  paliw  płynnych  na potrzeby Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. w  roku kalendarzowym  2022."