17.07.2024 r.

Komunikat o jakości wody do spożycia z wodociągu publicznego Kłoda w gm. Rydzyna z dnia 17. 07.2024 r. 

Dotyczy miejscowości: Moraczewo i Pomykowo.

Treść komunikatu w załączniku.

01.07.2024 r.

Komunikat o jakości wody do spożycia z wodociągu publicznego Rąbiń w gm. Krzywiń z dnia 27. 06.2024 r. 

Dotyczy miejscowości: Rąbiń.

Treść komunikatu w załączniku.

20.06.2024r

35 Sesja Zgromadzenia ZMWiKW z dnia 18.06.2024r.

https://youtu.be/w6TpXvZJBMs - widok sali

https://youtu.be/lNf5PjCqPSQ - widok głosowania

 

W dniu 03.06.2024 r. Zarząd Spólki Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. podjęła uchwałę w sprawie: ceny za usługę odbioru nieczystości ciekłych za oczyszczalniach na terenie działalnści Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. (teren Gminy Rydzyna i Gminy Krzywiń)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2024 r.

Strona 1 z 8