W dniu 03.06.2024 r. Zarząd Spólki Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. podjęła uchwałę w sprawie: ceny za usługę odbioru nieczystości ciekłych za oczyszczalniach na terenie działalnści Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. (teren Gminy Rydzyna i Gminy Krzywiń)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2024 r.

24.05.2024

Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 01.06.2024 r.

16.05.2024r

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. informuje, że od 17.05.2024r do 28.05.2024r planowana jest dezynfekcja oraz płukanie sieci wodociągowej na wodociągu Dąbcze.

Dotyczy to miejscowości: Rydzyna, Dąbcze, Nowa Wieś, Tworzanice, Tworzanki, Przybiń, Maruszewo, Kąkolewo.

W tym czasie może wystąpić pogorszenie smaku i zapachu wody oraz wahania ciśnienia w sieci.

Za utrudnienia przepraszamy.

Strona 1 z 8