Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. informuje o wszczęciu postepowania:

"Cyfryzacja zasobu usług Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
Wiejskich poprzez wdrożenie systemu zdalnego odczytu wskazań wodomierzy"

09.06.2022r.

26 Sesja Zgromadzenia ZMWiKW z dnia 09.06.2022r.

https://youtu.be/vPJ_C_ofklQ

 

13.05.2022r.

25 Sesja Zgromadzenia ZMWiKW z dnia 12.05.2022r.

https://youtu.be/5XRSrQ6-UH8

 

Strona 5 z 7