Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. o

„Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. na okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.”

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. o

„Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. na okres od 01.05.2022 do 30.04.2023 r.”

09.02.2022r

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. poszukuje osobę na stanowisko: Operator urządzeń na oczyszczalni ścieków w Rydzynie.

Rekrutacja trwa do odwołania.

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. informuje o wyniku postepowania:

"Detaliczne  dostawy  paliw  płynnych  na potrzeby Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. w  roku kalendarzowym  2022."

Strona 6 z 7