Przetargi

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. informuje o  postepowania:

Badania wody oraz ścieków oczyszczonych i surowych dla Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. w 2024 r.

 

EZamowienia

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. informuje o  postepowania:

"Detaliczne dostawy paliw płynnych na potrzeby Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. w roku kalendarzowym 2024"

EZamowienia

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. o

„Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. na okres od 01.05.2023 r. do 31.12.2024 r.”

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. informuje o wszczęciu postepowania:

"Cyfryzacja zasobu usług Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji
Wiejskich poprzez wdrożenie systemu zdalnego odczytu wskazań wodomierzy"

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. o

„Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. na okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.”

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. o

„Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. na okres od 01.05.2022 do 30.04.2023 r.”

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. informuje o wyniku postepowania:

"Detaliczne  dostawy  paliw  płynnych  na potrzeby Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. w  roku kalendarzowym  2022."

Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. informuje o wyniku postepowania:

"Badania wody oraz ścieków oczyszczonych i surowych dla Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. w 2022r."