W celu podłączenia nieruchomości do sieci wod-kan należy:

  1. Złożyć wypełniony wniosek o wydanie Warunków Przyłączenia wraz z załączonym planem sytuacyjnym lub szkicem z widocznym usytuowaniem planowanego przyłącza względem podłączanej nieruchomości oraz aktualnym stanem uzbrojenia technicznego w gruncie (wniosek pobierz tutaj). Wniosek należy złożyć osobiście, w centrali lub oddziale terenowym albo drogą elektroniczną.        
  2. Przygotować plan sytuacyjny na aktualnej mapie kopii zasadniczej zgodny z wydanymi Warunkami Przyłączenia.

  3. Zgłosić rozpoczęcie prac co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem i ustalić termin odbioru przyłącza/-y w stanie odkrytym z Zakładem Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. (wniosek pobierz tutaj)

  4. Przyłącze/-a wykonać zgodnie z wydanymi Warunkami Przyłączenia.