WYDAWANIE ZAPEWNIEŃ DOSTAWY WODY I ODBIORU ŚCIEKÓW

W celu wydania zapewnień dostawy wody i odbioru ścieków dla działek nieobjętych planem zagospodarowania przestrzennego danej gminy należy złożyć wypełniony wniosek wraz z załączoną mapą kopii zasadniczej (opiniodawczej) o wydanie Zapewnień Dostawy Wody oraz Odbioru Ścieków (pobierz tutaj). Wniosek należy złożyć osobiście, w centrali lub oddziale terenowym albo drogą elektroniczną na sekretariat@zuw.wschowa.com.pl.