Pamiętaj aby podać: imię i nazwisko, dokładny adres, nr kontaktowy oraz krótki opis awarii.

Oddział terenowy -1
Wschowa – tel. 65 540 13 05


Oddział Terenowy - 2

Święciechowa – tel. 65 533 03 35


Oddział Terenowy -3

 Rydzyna – tel. 65 538 86 05


Po godzinie 15:00 oraz weekendy:

Centrala / Portiernia – tel. 65 540 13 04